Spring naar content

182 publicaties gevonden

 • evaluatie impuls brede scholen, sport en cultuur gemeente Heusden

  In dit rapport wordt een beschrijving gegeven van het effect van de Impuls brede scholen, sport en cultuur op het aanbod van en deelname aan sport- en cultuuractiviteiten in de…

  Rapport
 • onderzoek nationale fitnessmonitor naar retentiebeleid bij fitnesscentra

  Twintig procent van alle nieuwe klanten in een fitnesscentrum zegt binnen een jaar het abonnement weer op. Dat blijkt uit een peiling van Kassa en Intomart in 2008 onder consumenten.…

  Boek
 • de stand van zaken bij sportverenigingen

  Sinds 2000 ondervraagt het Mulier Instituut, in opdracht van sportkoepel NOC*NSF en met steun van het Ministerie van VWS, jaarlijks een panel van sportverenigingen over de stand van zaken in…

  Boek
 • een quick scan op basis van de Menukaart Sport en Bewegen

  Op 16 september 2008 vond de Conferentie Provinciaal Sportbeleid als bijdrage aan Nederland Sportland plaats. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door de provincie Noord-Brabant en het directeurenoverleg van de provinciale sportraden…

  Boek
 • een onderzoek naar onwenselijk gedrag in de breedtesport

  Dit onderzoek richt zich op onwenselijk gedrag in de breedtesport. Het biedt allereerst meer zicht op de mate waarin onwenselijk gedrag voorkomt. Hoeveel sporters zijn getuige of slachtoffer? Deze incidentie…

  Boek
 • rapportage korfbal

  Het Masterplan Arbitrage van het NOC*NSF (ondersteund door VWS) moet het huidige scheidsrechtersprobleem helpen oplossen en is een instrument om de waarden en normen in de sport onder de aandacht…

  Rapport
 • rapportage basketbal

  Het Masterplan Arbitrage van het NOC*NSF (ondersteund door VWS) moet het huidige scheidsrechtersprobleem helpen oplossen en is een instrument om de waarden en normen in de sport onder de aandacht…

  Rapport
 • rapportage handbal

  Het Masterplan Arbitrage van het NOC*NSF (ondersteund door VWS) moet het huidige scheidsrechtersprobleem helpen oplossen en is een instrument om de waarden en normen in de sport onder de aandacht…

  Rapport
 • rapportage hockey

  Het Masterplan Arbitrage van het NOC*NSF (ondersteund door VWS) moet het huidige scheidsrechtersprobleem helpen oplossen en is een instrument om de waarden en normen in de sport onder de aandacht…

  Rapport
 • rapportage ijshockey

  Het Masterplan Arbitrage van het NOC*NSF (ondersteund door VWS) moet het huidige scheidsrechtersprobleem helpen oplossen en is een instrument om de waarden en normen in de sport onder de aandacht…

  Rapport