Spring naar content

182 publicaties gevonden

 • rapportage voetbal

  Het Masterplan Arbitrage van het NOC*NSF (ondersteund door VWS) moet het huidige scheidsrechtersprobleem helpen oplossen en is een instrument om de waarden en normen in de sport onder de aandacht…

  Rapport
 • rapportage rugby

  Het Masterplan Arbitrage van het NOC*NSF (ondersteund door VWS) moet het huidige scheidsrechtersprobleem helpen oplossen en is een instrument om de waarden en normen in de sport onder de aandacht…

  Rapport
 • rapportage zwemmen

  Het Masterplan Arbitrage van het NOC*NSF (ondersteund door VWS) moet het huidige scheidsrechtersprobleem helpen oplossen en is een instrument om de waarden en normen in de sport onder de aandacht…

  Rapport
 • rapportage wielersport

  Het Masterplan Arbitrage van het NOC*NSF (ondersteund door VWS) moet het huidige scheidsrechtersprobleem helpen oplossen en is een instrument om de waarden en normen in de sport onder de aandacht…

  Rapport
 • rapportage paardensport

  Het Masterplan Arbitrage van het NOC*NSF (ondersteund door VWS) moet het huidige scheidsrechtersprobleem helpen oplossen en is een instrument om de waarden en normen in de sport onder de aandacht…

  Rapport
 • de stand van zaken bij sportverenigingen in het perspectief van modernisering

  Sinds 1998 ondervraagt het W.J.H. Mulier Instituut, in opdracht van sportkoepel NOC*NSF en met steun van het Ministerie van VWS, jaarlijks een panel van sportverenigingen over de stand van zaken…

  Boek
 • In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van de Verenigingsmonitor 2006. Vanaf 2000 wordt jaarlijks gerapporteerd over de stand van zaken en de ontwikkelingen in de Nederlandse sportvereniging. De basis…

  Rapport
 • resultaten van de nationale fitnessmonitor

  Dit boek geeft een representatief beeld van de fitnessmarkt en van ontwikkelingen in deze sector. Het rapport bevat trends, actualiteiten en kerncijfers. Aan de Nationale Fitnessmonitor 2007 hebben 800 fitnessondernemingen…

  Boek
 • nummer 1-januari 2008

  Dit document bevat artikelen die zijn gepubliceerd in het blad Body Bizz; het vakblad voor fitnessprofessionals. De rapportage “De fitnessbranche 2007” en het boek “Fitnesscentra als vluchtige gemeenschappen” staan hierin…

  Vaktijdschrift
 • sportersmonitor 2005-2006

  In 2005-2006 heeft het W.J.H. Mulier Instituut in samenwerking met NOC*NSF een Sportersmonitor uitgevoerd. Doel van de Sportersmonitor is om de sportsector handreikingen te bieden voor beleidsvorming en -analyse. Voor…

  Rapport