Spring naar content

185 publicaties gevonden

 • Column van Jo Lucassen in Sport & Strategie (Jaargang: 2017) waarbij ingegaan wordt op het nieuwste beroepsprofiel leraar lichamelijke opvoeding die door de KVLO en ALO’s in de zomer van…

  Artikel in vaktijdschrift
 • 1-meting, factsheet 2017/17

  De 1-meting bewegingsonderwijs geeft over een breed front inzicht in de stand van zaken rond het bewegingsonderwijs dat op basisscholen in Nederland wordt gegeven en op de ontwikkeling daarvan. Om veranderingen in de situatie…

  Factsheet
 • resultaten ledenpeiling KVLO 2015

  De KVLO beoogt met haar activiteiten haar leden een meerwaarde te bieden. Om na te gaan of de services van de KVLO bij de voorkeuren aansluiten is in mei dit…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Begin 2015 verscheen Quality Physical Education (QPE) – Guidelines For Policy-Makers van de UNESCO, een QPE-visie van deze internationale organisatie. Waarom meent de UN dat dit nodig is en wat…

  Artikel in vaktijdschrift
 • evaluatie van de mate waarin het pilotproject vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs op Helmondse basisscholen geslaagd is en welke mogelijkheden daarmee ontstaan voor borging en verdere verbreiding

  Met steun van de gemeente Helmond zet Stichting Jeugd in Beweging Brengen (JIBB) in op het bevorderen van motorische/fysieke en sociale ontwikkeling van kinderen door hen een kans te geven…

  Rapport
 • Kenniscentrum Sport werkt samen met de Vereniging Sport en Gemeenten aan een kwaliteitsimpuls voor de buurtsportcoach (BSC). Een van de manieren om te werken aan kwaliteit en professionalisering is een…

  Rapport