Spring naar content

185 publicaties gevonden

 • Op woensdag 22 januari vond het symposium ‘Van tikken naar taggen’ plaats, georganiseerd door de hogeschool Windesheim. Team onderwijs van de KVLO was erbij en belicht in het volgende stukje enkele ‘highlights’.…

  Artikel in vaktijdschrift
 • nulmeting bewegingsonderwijs basisonderwijs

  De manier waarop basisscholen het vakonderwijs willen veranderen verschilt naar gelang hun huidige situatie. De ruime meerderheid van de basisscholen met wensen om het bewegingsonderwijs te veranderen, wil meer vakleerkrachten en de…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Onlangs verscheen het boek Vitale sportclubs voor sport en samenleving. De bundel is gewijd aan de vitaliteit en vitalisering van sportverenigingen. Daarbij hebben de auteurs niet zozeer de vraag gesteld…

  Online artikel
 • Bewegen en sport kan bijdragen aan een gezonde leefstijl. Voor risicogroepen – in termen van ongezonde leefstijl, bewegingsarmoede en schooluitval, – is extra aandacht nodig. Bewegen en sport binnen het mbo biedt op…

  Artikel in vaktijdschrift
 • kennisbron voor de stimulering van vitale en open sportverenigingen

  Sportverenigingen maken deel uit van een veranderende maatschappij. Van hen wordt verwacht dat ze openstaan voor vernieuwing en inspelen op nieuwe behoeften. Naast het aanbieden van sport als hoofdactiviteit, worden…

  Boek
 • In dit hoofdstuk uit het brancherapport Tennis in Nederland, worden de verschillende aspecten van het leren tennissen besproken. Welk deel van de tennissende Nederlanders neemt deel aan tennisles? Hoe leert…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • Door middel van een peiling via het representatieve Verenigingspanel van het Mulier Instituut is in deze quick scan nagegaan in hoeverre verenigingen die beschikken over een eigen accommodatie of kantine zijn overgegaan…

  Rapport