Spring naar content

80 publicaties gevonden

 • kwalitatief onderzoek onder werknemers en werkgevers

  De sector sport en bewegen is volop in beweging. Om haar maatschappelijke rol verder te versterken, zijn drie dingen van belang: samenwerking met sportopleidingen uit andere sectoren, professionalisering en aantrekkelijke…

  Rapport
 • de werelden van Mediocristan en Extremistan

  In 2034 zal nog veel hetzelfde zijn in de sport- en beweegwereld. De meeste ontwikkelingen zullen zich afspelen in Mediocristan: gebeurtenissen die binnen de normale gang van dingen vallen. Zijn…

  Online artikel
 • Complexe vraagstukken als armoede, gezondheid en duurzaamheid vereisen een sectoroverstijgende samenwerking. Juist op de grenzen van sectoren ontstaat innovatie die nodig is voor oplossingen van complexe problemen. Een professional die…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een handreiking voor het implementeren van het Safe Sport Allies-omstandersprogramma tegen grensoverschrijdend gedrag in de jeugdsport

  Het Mulier Instituut heeft een handreiking gemaakt voor het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag bij sportverenigingen. Hierin staan vijf simpele stappen voor implementatie van een methode en materialen. Lokale professionals kunnen…

  Handboek / handleiding
 • Missiegedreven Ontwikkeling van Onderzoek en Innovatie (MOOI in beweging)

  ZonMw, de organisatie die met kennis werkt aan een goede gezondheid voor iedereen, heeft zes grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van sport en bewegen vastgesteld. Over die zogenoemde ‘wicked…

  Rapport
 • samen gericht werken aan een padagogische sportcultuur

  Dit is het tweede deel van het artikel ‘Sport als derde opvoedingsmilieu’ In het eerste artikel gaven we een aantal handvatten dat sportverenigingen kan helpen bij het creëren van een…

  Artikel in vaktijdschrift
 • samen gericht werken aan een padagogische sportcultuur

  Sport wordt, naast gezin en onderwijs, wel het derde opvoedingsmilieu genoemd. Echter, dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan! Immers, waar gezin en onderwijs sinds jaar en dag worden gezien als…

  Artikel in vaktijdschrift
 • onderzoek naar de governance en het tuchtrecht voor veilige en integere sport, eindrapportage

  Veiligheid in de sport staat steeds meer in de aandacht. Zaken rond machtsmisbruik en (seksuele) intimidatie hebben grote impact op betrokkenen. Daarnaast heeft de sport te maken met integriteitsproblemen rond…

  Rapport
 • de belangrijkste opbrengsten en succesfactoren in beeld

  District Spots zijn sport- en ontmoetingsplekken voor en door jongeren. Jongeren ervaren deze spots als veilige sportomgevingen waar ze zich zowel sportief als persoonlijk kunnen ontwikkelen. Dat blijkt uit een…

  Rapport