Spring naar content

53 publicaties gevonden

 • verdiepingsonderzoek naar de lokale uitvoering en opbrengsten van de Sportimpuls-projecten uit de rondes 2012, 2013, 2014 en 2015

  Deze rapportage betreft de vierde rapportage over de Sportimpuls, waarin projectleider en samenwerkingspartners van de Sportimpulsprojecten uit de ronde 2012, 2013, 2014 en 2015 aan het woord komen over hun Sportimpulsproject. Dit jaar…

  Rapport
 • Een van de onderzoeken die binnen het lectoraat ‘Bewegen en gedragsbeïnvloeding’ van de Hogeschool Windesheim zijn uitgevoerd, is die naar de mate van interactiviteit waarmee BSI-plannen (Breedtesportimpuls) in de provincie…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Eind 2003 is aan de Christelijke Hogeschool Windesheim het lectoraat ‘Bewegen en gedragsbeïnvloeding’ van start gegaan. Het lectoraat stelt zichzelf verschillende opdrachten (Bosscher & Stegeman, 2005). Een van de belangrijkste…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Moet je zelf ook een man minder opstellen als de tegenstander door blessures met een man minder speelt. Sta je als fietser een essentieel reserveonderdeel van je eigen fiets af…

  Artikel in vaktijdschrift
 • De laatste jaren horen we in verband met kennis en onderzoek steeds vaker de term ‘valoriseren’. Dat betekent in feite (extra) waarde toevoegen aan kennis. Maar die ontwikkelde kennis komt…

  Online artikel
 • naar meer-waarde van kennis binnen de sociale wetenschappen

  Vooral binnen de sociale wetenschappen is het vaak nog zoeken hoe valorisatie handen en voeten kan krijgen. Deze publicatie moet worden gelezen als een bescheiden aanzet voor mogelijke manieren om…

  Rapport
 • hoe breng je chronisch zieken blijvend in beweging?, inzichten uit de literatuur en van experts en sport- en beweegaanbieders gebundeld

  Dit rapport biedt bouwstenen die zijn te gebruiken voor de ontwikkeling van praktische handvatten voor de lokale sport- en beweegaanbieder aan de hand waarvan volwassenen met (een hoog risico op)…

  Rapport
 • European retention report

  This report aims to be an effective guide for fitnesscentres for improving member retention through the adoption and maintenance of health-enhancing behaviour. The report tackles the key components of health-related…

  Verslag