Spring naar content

53 publicaties gevonden

 • van begripsverheldering tot beleid

  Fair play, sportiviteit en respect zijn termen die in de sportwereld vaak opduiken. Toch is niet altijd duidelijk wat met deze begrippen wordt bedoeld en hoe fair play, sportiviteit en…

  Boek
 • in vier stappen naar een adequaat sport- en beweegaanbod voor 50-plussers

  Deze handleiding beschrijft de verschillende stappen om een lokale Task Force 50+ te installeren en bevat veel voorbeelden en tips uit de praktijk. De handleiding biedt bovendien toegang tot een…

  Boek
 • Dit onderzoek gaat over interactieve beleidsvorming, toegespitst op lokaal (gemeentelijk) sport- en beweegbeleid in het kader van de Breedtesport Impuls (BSI). In dit onderzoek is men vooral geïnteresseerd in het…

  Rapport
 • een theoretische analyse van het sportbegrip

  Deze dissertatie schept helderheid in het sportbegrip en geeft tegelijkertijd een conceptuele analyse van het begrip. Hierbij staan verschillende vragen centraal. Is sport altijd gericht op competitie? Zijn sport en…

  Proefschrift/oratie
 • critical reflections on the position and meanings of sport in society

  De centrale vraag in dit boek is hoe waarden en normen zichzelf manifesteren in sport en welke sociale betekenissen deze waarden en normen hebben.

  Boek
 • in 6 stappen naar een gemeentelijk beleidsplan

  In deze handleiding staan de uitgangspunten voor beleid op het gebied van Sportiviteit & Respect. Het bevat een stappenplan en een overzicht van ter beschikking staande instrumenten. Gemeenten kunnen met…

  Werkboek / instrument
 • analyse en beleidsperspectief

  Dit boek vormt het afsluitende product van het vierjarige onderzoeksprogramma Waarden en Normen in de Sport (WNS). De algemene probleemstelling van dit onderzoeksprogramma luidde: ‘Hoe manifesteren waarden en normen zich…

  Boek
 • van sportconcept naar (sport)ethisch beraad

  De centrale vraag in dit rapport luidt: Op welke wijze kan op grond van een te ontwikkelen conceptueel kader systematiek worden aangebracht in vragen over waarden en normen in sport…

  Rapport
 • een conceptuele beschouwing van fair play in het licht van een ruimer waarden en normen debat

  Doelstelling van dit rapport is het aanbrengen van systematiek in de vele invullingen van het begrip fair play en aangeven welke plaats fair play inneemt in een ruimer waarden en…

  Rapport