Spring naar content

77 publicaties gevonden

 • De laatste jaren horen we in verband met kennis en onderzoek steeds vaker de term ‘valoriseren’. Dat betekent in feite (extra) waarde toevoegen aan kennis. Maar die ontwikkelde kennis komt…

  Online artikel
 • naar meer-waarde van kennis binnen de sociale wetenschappen

  Vooral binnen de sociale wetenschappen is het vaak nog zoeken hoe valorisatie handen en voeten kan krijgen. Deze publicatie moet worden gelezen als een bescheiden aanzet voor mogelijke manieren om…

  Rapport
 • hoe breng je chronisch zieken blijvend in beweging?, inzichten uit de literatuur en van experts en sport- en beweegaanbieders gebundeld

  Dit rapport biedt bouwstenen die zijn te gebruiken voor de ontwikkeling van praktische handvatten voor de lokale sport- en beweegaanbieder aan de hand waarvan volwassenen met (een hoog risico op)…

  Rapport
 • a plan for getting Europe active by 2025

  This book is a collection of contributions bij 13 experts from 7 European countries on the scientific evidence around the medical, psychological and economic benefits of physical activity, exercise and…

  Boek
 • onderzoek en advies over de organisatiestructuur van het bewegingsonderwijs en de direct betrokkenen in de gemeente Lelystad

  De gemeente Lelystad voert intensief beleid op het gebied van bewegingsonderwijs (BO). De gemeente heeft bijvoorbeeld een beleidsmedewerker BO in dienst. De taken van de beleidsmedewerker zijn de laatste jaren…

  Verslag
 • onderzoek naar het gedrag van trainer/coaches en de betekenis ervan voor de ontwikkeling van kinderen in de georganiseerde sport

  De manier waarop trainer/coaches omgaan met jeugdsporters is bepalend voor de ontwikkeling van jeugdsporters. Het verdiepende onderzoek Trainer-kind INterACTIE richt zich specifiek op die interactie tussen trainers en hun jeugdsporters.…

  Rapport
 • hoe creëer je als trainer/coach een sociaal veilig, stimulerend en ontwikkelingsgericht sportklimaat?

  Het onderzoek Trainer-kind INterACTIE is uitgevoerd voor het actieplan ‘Naar een Veiliger Sportklimaat’ (VSK). VSK is het programma van NOC*NSF en sportbonden om tot en met 2016 gewenst gedrag te…

  Boek
 • ontmoetingen tussen scholen in het kader van burgerschapsvorming

  In het kader van burgerschapsvorming hebben negen scholen van voortgezet onderwijs in 2010 met elkaar samengewerkt in een uitwisselingsproject. Doel van de uitwisselingen was om leerlingen de kans te geven…

  Boek