Spring naar content

22 publicaties gevonden

 • het effect van disease management en preventie op de zorguitgaven

  Onderzoek toont aan dat zowel preventie als disease management (DiM) een positief effect kunnen hebben op het voorkomen van en de behandeling van chronisch zieken. Preventie richt zich op het…

  Rapport
 • Overgewicht is een omvangrijk economisch en maatschappelijk probleem. Om de schadelijke gevolgen voor de maatschappij zoveel mogelijk te voorkomen is inzicht in de omvang van het probleem noodzakelijk. Een eerste…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • economische aspecten van volksgezondheid en zorg

  Rede uitgesproken bij de openbare aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de Economische aspecten van Volksgezondheid en Zorg aan de Universiteit van Tilburg op vrijdag 25 januari 2008…

  Proefschrift/oratie
 • prevention no cure for increasing health expenditure

  Mensen met zwaar overgewicht (obesitas) zijn vaker ziek en gebruiken meer zorg dan personen met een gezond gewicht. Maar over hun hele levensloop gezien gebruiken mensen met obesitas minder zorg…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • een verkenning van verschillen naar sociaal-economische positie, samenlevingsvorm en land van herkomst, zorg voor euro's -5

  Ieder jaar wordt in Nederland veel geld uitgegeven aan de gezondheidszorg. In 2003 ging het om een bedrag van 57,5 miljard euro. De serie Zorg voor euro’s beschrijft waaraan dit…

  Rapport
 • de kosten en opbrengsten van gezondheidszorg bij infectieziekten, kankers en hart- en vaatziekten, zorg voor euro's -6

  Nederland geeft veel geld uit aan de gezondheidszorg. Sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw zijn de zorguitgaven ongeveer vertienvoudigd, de inflatie niet meegerekend. De hoogte van zorguitgaven is…

  Rapport
 • zorg voor euro's -2

  Ieder jaar wordt in Nederland veel geld uitgegeven aan de gezondheidszorg. In 2003 ging het om een bedrag van 57,5 miljard euro. In de serie Zorg voor euro’s wordt beschreven…

  Rapport
 • zorg voor euro's - 3

  Ongezond gedrag en andere oorzaken van ziekte staan steeds meer in de belangstelling. Dat is niet voor niets. Roken en overgewicht, bijvoorbeeld, zijn vaak de oorzaak voor een slechte gezondheid,…

  Rapport
 • volksgezondheid toekomst verkenning (VTV), 2006

  Sinds 1993 publiceert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ongeveer vierjaarlijks de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV). Deze geeft op basis van cijfers en analyses inzicht in de gezondheidstoestand van…

  Boek