Spring naar content

22 publicaties gevonden

  • 2003, zorg voor euro's, 1

    In 2003 is er volgens het CBS in de gezondheidszorg 57,5 miljard euro uitgegeven, zo’n 12% van het bruto binnenlands product. Deze feitelijke constatering daagt uit tot een verdiepende analyse.…

    Rapport
  • 2003, zorg voor euro's, 4

    Op tal van beleidsterreinen worden preventieve maatregelen ten aanzien van de volksgezondheid uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan drinkwatervoorzieningen, riolering, verkeersveiligheid, rookbeleid en arbeidsomstandigheden. Dankzij goede en actuele regelgeving op deze terreinen…

    Rapport