Spring naar content

3 publicaties gevonden

  • het belang van de deskundigheid van de LO-­docent of trainer

    Aandacht voor motorisch leren is actueel. Gelukkig maar, want dat is wel eens anders geweest. Een groter belang van de aandacht voor motorisch leren en daarmee de motorische ontwikkeling, zowel…

    Artikel in vaktijdschrift
  • leerlingvolgsysteem

    Met dit document is het mogelijk de ontwikkeling van leerlingen te volgen in het bewegingsonderwijs. Het leerlingvolgsysteem is aan de hand van het ‘Basisdocument bewegingsonderwijs’ ontwikkeld. Het is de bedoeling…

    Handboek / handleiding