Spring naar content

1 publicatie gevonden

  • geen agressie van jongeren meer in sportverenigingen

    Sportbestuurders, trainers, coaches en begeleiders zoeken naar manieren om met agressie en geweld om te gaan. De laatste jaren is hier toenemend aandacht voor. Initiatieven als ‘Een veiliger sportklimaat’, of…

    Artikel in vaktijdschrift