Spring naar content

9 publicaties gevonden

 • Deze rapportage over gehandicapten bestaat uit vier onderdelen. In het eerste deel wordt ingegaan op definities en begrippen en op de aantallen mensen met lichamelijke of verstandelijke beperkingen en de…

  Boek
 • Deze rapportage over ouderen bestaat uit twee delen. In het eerste deel komen de volgende onderwerpen aan de orde: samenstelling huishouden, financiële positie, beroepsarbeid, onderwijs, woonsituatie, gezondheidstoestand, validiteit en welbevinden,…

  Boek
 • Deze rapportage over ouderen bestaat uit twee delen. In het eerste deel komen de volgende onderwerpen aan de orde: samenstelling huishouden, financiële positie, beroepsarbeid, onderwijs, woonsituatie, gezondheidstoestand, validiteit, welbevinden, tijdsbesteding,…

  Boek
 • Deze eerste Rapportage gehandicapten, die op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gemaakt is, bestaat uit drie delen. In het eerste deel wordt ingegaan op een…

  Boek
 • In deze publicatie worden verschillende aspecten van de leefsituatie van ouderen beschreven: de arbeidsmarktpositie, financiële situatie, woonomstandigheden, gezondheid en het gebruik van zorgvoorzieningen. Ook wordt uitgebreid aandacht besteed aan de…

  Boek
 • evaluatie van de wet maatschappelijke ondersteuning 2007-2009

  Op 1 januari 2007 trad de Wmo, Wet maatschappelijke ondersteuning, in werking. De wet heeft als doel de zelfredzaamheid en participatiemogelijkheden van burgers te bevorderen en de sociale samenhang en…

  Boek
 • een overzicht van de steun van en aan mantelzorgers in 2007

  In Nederland wordt op grote schaal hulp geboden aan huisgenoten, familieleden en vrienden die tijdelijk of chronisch ziek zijn, of stervende. In dit rapport wordt beschreven wat mantelzorgers doen, waarom…

  Boek
 • de relatie tussen ziekten, beperkingen en maatschappelijke participatie onder Nederlandse ouderen

  Onderzoek naar de samenhang tussen ziekten, beperkingen en maatschappelijke participatie. De uitkomsten van dit onderzoek laten zien dat ziekte de deelname aan het maatschappelijke leven flink vermindert. Dit hangt vooral…

  Rapport
 • verkenning betaald langdurig zorgverlof

  Wie betaald werken combineert met de verzorging van verwanten of goede bekenden die veel hulp nodig hebben, komt snel tijd tekort. Het is zelfs niet uitgesloten dat mensen door de…

  Rapport