Spring naar content

100 publicaties gevonden

 • onderzoek onder leden, oud-leden en de Nederlandse bevolking

  De Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) heeft het Mulier Instituut gevraagd om onderzoek te doen naar competitievoorkeuren onder leden en oud-leden (personen die zich in het afgelopen jaar hebben afgemeld) van de…

  Rapport
 • factsheet 2017/7

  Meer dan de helft van de sportverenigingen in Nederland heeft een sportaccommodatie in eigendom en/of beheer. Meestal is dit inclusief kantine en kleedruimte. Het Mulier Instituut heeft de verenigingen in het…

  Factsheet
 • the needs and wishes of the members of the EIN

  The EPODE International Network (EIN) wants to develop a new learning centre: the EPODE Academy. Useful for this development is a greater insight into how their members experience the existing…

  Rapport
 • Deze lokale verenigingsmonitor biedt inzicht in de stand van zaken bij sportverenigingen in Hilversum. In het onderzoek is aandacht voor beleidszaken op verenigingsniveau: het ledenbestand, beleid, financiën, het (vrijwilligers)kader en…

  Rapport
 • de huidige stand van zaken van sportverenigingen in Zandvoort

  De verenigingsmonitor 2017 geeft inzicht in de stand van zaken bij sportverenigingen in de gemeente Zandvoort. In de verenigingsmonitor Zandvoort wordt gekeken naar de vitaliteit van de sportverenigingen en de relatie…

  Rapport
 • evaluatie van de mate waarin het pilotproject vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs op Helmondse basisscholen geslaagd is en welke mogelijkheden daarmee ontstaan voor borging en verdere verbreiding

  Met steun van de gemeente Helmond zet Stichting Jeugd in Beweging Brengen (JIBB) in op het bevorderen van motorische/fysieke en sociale ontwikkeling van kinderen door hen een kans te geven…

  Rapport
 • factsheet 2016/13

  Bewegingsonderwijs op basisscholen staat veel in de belangstelling. Op dit moment vullen scholen bewegingsonderwijs deels op hun eigen manier in, omdat voor de lesfrequentie, lestijd en bevoegdheid van de leraar…

  Factsheet
 • De symptomen van de stoornis ADHD blijken al uit de naam: Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. Kinderen met ADHD hebben last van aandachtsproblemen en/of hyperactiviteit. Uit onderzoek is echter gebleken dat deze…

  Artikel in vaktijdschrift