Spring naar content

94 publicaties gevonden

 • een onderzoek naar redenen van jeugdige sportvissers om te starten en te stoppen met vissen

  De populariteit van het vissen onder kinderen en jongeren is de laatste jaren mogelijk dalende. Het aantal jeugdVISpas-houders is gedaald en in de groep jonge vissers tussen 15 en 20…

  Rapport
 • de huidige stand van zaken bij sportverenigingen in Tilburg

  De verenigingsmonitor 2017 geeft inzicht in de huidige stand van zaken bij sportverenigingen in de gemeente Tilburg. Voor de gemeente Tilburg is het waardevol om inzicht te krijgen in hoeverre…

  Rapport
 • 1-meting, factsheet 2017/17

  De 1-meting bewegingsonderwijs geeft over een breed front inzicht in de stand van zaken rond het bewegingsonderwijs dat op basisscholen in Nederland wordt gegeven en op de ontwikkeling daarvan. Om veranderingen in de situatie…

  Factsheet
 • onderzoek onder leden, oud-leden en de Nederlandse bevolking

  De Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) heeft het Mulier Instituut gevraagd om onderzoek te doen naar competitievoorkeuren onder leden en oud-leden (personen die zich in het afgelopen jaar hebben afgemeld) van de…

  Rapport
 • factsheet 2017/7

  Meer dan de helft van de sportverenigingen in Nederland heeft een sportaccommodatie in eigendom en/of beheer. Meestal is dit inclusief kantine en kleedruimte. Het Mulier Instituut heeft de verenigingen in het…

  Factsheet
 • the needs and wishes of the members of the EIN

  The EPODE International Network (EIN) wants to develop a new learning centre: the EPODE Academy. Useful for this development is a greater insight into how their members experience the existing…

  Rapport
 • Deze lokale verenigingsmonitor biedt inzicht in de stand van zaken bij sportverenigingen in Hilversum. In het onderzoek is aandacht voor beleidszaken op verenigingsniveau: het ledenbestand, beleid, financiën, het (vrijwilligers)kader en…

  Rapport