Spring naar content

2 publicaties gevonden

  • a new motor competence assessment

    Dit proefschrift beschrijft de ontwikkeling en evaluatie van de Athletic Skills Track, een nieuwe motoriektest voor in de lichamelijke opvoeding. In dit proefschrift wordt ingegaan op de betrouwbaarheid, validiteit en…

    Proefschrift/oratie
  • Een leven lang bewegen start bij de beheersing van fundamentele motorische vaardigheden. Hier ligt een kans voor het bewegingsonderwijs om zich mee te profileren. In dit artikel wordt ingegaan op de relatie tussen motorische ontwikkeling en…

    Artikel in vaktijdschrift