Spring naar content

29 publicaties gevonden

 • Hoe gaat het met Nederland en de Nederlandse bevolking? Welke ontwikkelingen hebben zich de afgelopen 12 jaar voorgedaan in de welvaart en leefsituatie van Nederlanders? Welke verschillen zijn er tussen…

  Rapport
 • kwartaalbericht 2017-3

  In dit 39e kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) wordt de Nederlandse publieke opinie in het derde kwartaal van 2017 onderzocht. In hoofdstuk 1 gaan de onderzoekers na hoe…

  Rapport
 • kwartaalbericht 2017-2

  In dit 38e kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) wordt de Nederlandse publieke opinie in het tweede kwartaal van 2017 onderzocht. In hoofdstuk 1 gaan de onderzoekers in op…

  Rapport
 • kwartaalbericht 2017-1

  In dit 37e kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) gaan de auteurs in hoofdstuk 1 in op de stemming in het land en de ontwikkelingen in tevredenheid, vertrouwen, zorgen…

  Rapport
 • kwartaalbericht 2016-4

  In dit 36e kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) gaan de auteurs in hoofdstuk 1 in op de stemming in het land en de ontwikkelingen in tevredenheid, vertrouwen, zorgen…

  Rapport
 • kwartaalbericht 2016-2

  In dit 34e kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) beschrijven de onderzoekers de stemming in het voorjaar van 2016. In hoofdstuk 1 behandelen ze de stemming in Nederland en…

  Rapport
 • kwartaalbericht 2016-1

  Dit drieëndertigste kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) betreft het eerste kwartaal van 2016. Hoofdstuk 1 gaat over de stemmig in Nederland. Aan bod komen percepties van de economische…

  Rapport
 • kwartaalbericht 2015-2

  In dit dertigste kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) staat de Nederlandse publieke opinie in het tweede kwartaal van 2015 centraal. In hoofdstuk 1 behandelen de auteurs de stemming…

  Rapport
 • kwartaalbericht 2015-1

  Dit is het negenentwintigste kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) en betref het eerste kwartaal van 2015. Hoofdstuk 1 behandelt de stemming in Nederland en de belangrijkste ontwikkelingen daarin. De…

  Rapport
 • kwartaalbericht 2014-4

  Dit achtentwintigste kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) betreft het vierde kwartaal van 2014. In hoofdstuk 1 behandelen de auteurs de stemming in Nederland en de belangrijkste ontwikkelingen daarin.…

  Verslag