Spring naar content

2 publicaties gevonden

  • resultaten van de Netherlands mental health survey and incidence study (NEMESIS)

    Bewegen is goed voor de lichamelijke gezondheid, maar geldt dat ook voor de psychische gezondheid van mensen? Hebben mensen die sporten minder vaak psychische stoornissen dan mensen die niet sporten?…

    Rapport
  • roken, drinken, drugsgebruik en gokken onder scholieren vanaf 10 jaar

    In deze brochure worden de kerngegevens gepresenteerd van het vijfde peilstationsonderzoek naar roken, drinken, drugsgebruik en gokken onder scholieren vanaf 10 jaar in het regulier onderwijs. Met deze kerngegevens worden…

    Rapport