Spring naar content

11 publicaties gevonden

 • There is no systematic structure in the Netherlands for mapping out the discrimination experiences of different groups in different areas of society. As in many other countries, discrimination studies in…

  Rapport
 • In de laatste maanden van 2013 werd met enige regelmaat in de pers aandacht besteed aan discriminatie. Wat ervaren nu de inwoners van Nederland zelf? In welke mate voelen zij…

  Rapport
 • krachtwijkenbeleid in perspectief

  Het huidige wijkenbeleid richt zich op verbeteren van de positie van de aandachtswijken. Hoe staat het daar mee? Helpt herstructurering en de verkoop van sociale huurwoningen? Dragen meer groen en…

  Boek
 • mogelijkheden en beperkingen van het Sociaal Statistisch Bestand voor het onderzoek 'sociale dynamiek in de wijk'

  In het onderzoek ‘Sociale dynamiek in de wijk’ worden het verhuisgedrag en de sociaal-economische ontwikkeling van individuele personen in stadswijken over langere tijd gevolgd. Om dat te doen wordt gebruik…

  Rapport
 • veronderstelde en werkelijke effecten van het actieplan overlast en verloedering

  Begin 2008 presenteerde het kabinet-Balkenende IV het ‘Actieplan overlast en verloedering’ met als doel: in 2010 is de sociale en fysieke overlast met een kwart verminderd ten opzichte van 2002.…

  Boek
 • gevolgen van misdrijven voor slachtoffers

  In 2008 werden in Nederland ruim vijf miljoen mensen het slachtoffer van criminaliteit. Het merendeel van deze slachtoffers zegt nauwelijks lichamelijk letsel of financiële schade te hebben geleden en de…

  Boek
 • veronderstelde en werkelijke effecten van veiligheidsbeleid

  In deze studie worden de veronderstellingen van het recente veiligheidsbeleid in kaart gebracht en geconfronteerd met empirische bevindingen over de effectiviteit van maatregelen om de criminaliteit, overlast en onveiligheidsbeleving terug…

  Boek
 • effecten van herstructurering op de leefbaarheid en veiligheid

  Een van de maatregelen die wordt ingezet om wijken leefbaarder en veiliger te maken is het slopen van woningen en het bouwen van nieuwe woningen. Soms is de ingreep vooral…

  Boek
 • feiten en achtergronden

  Met deze publicatie geeft het Sociaal en Cultureel Planbureau een ‘state of the art’ van de huidige kennis over slachtoffers van criminaliteit. Zij verschaft een inzicht in de positie van…

  Boek
 • In dit boek gaat veel aandacht uit naar de vrijetijdsbesteding van kinderen en jongeren. Wat doet de jeugd bijvoorbeeld in haar vrije tijd? Ook is er aandacht voor kinderen en…

  Boek