Spring naar content

45 publicaties gevonden

 • onderzoek naar de behoefte aan sportvoorzieningen in de periode 2015 tot en met 2030

  Deze rapportage brengt de huidige en toekomstige behoefte aan sportruimte in beeld voor de georganiseerde buitensport (voetbal, hockey, korfbal, rugby, atletiek en kaatsen) en de binnensport in de gemeente Heerenveen.…

  Rapport
 • onderzoek naar de behoefte aan sportvoorzieningen in de periode 2015 tot en met 2030

  De gemeente Alkmaar heeft behoefte aan inzicht in de huidige capaciteit aan binnen- en buitensportaccommodaties in de gemeente en in het gebruik ervan. Door de verwachte bevolkingsontwikkeling en de ontwikkeling…

  Rapport
 • In navolging van het in 2013 opgestelde huisvestingsplan voor de veldsport (2014-2020) stelt de gemeente Utrecht nu een meerjarenhuisvestingsplan voor de binnensport op. Om een gedegen en gedragen huisvestingsplan op…

  Verslag
 • In dit hoofdstuk van de ‘Rapportage sport 2014’ gaan de auteurs in op het ruimtebeslag van sport (§ 9.2), gebruik van typen sportvoorzieningen (§ 9.3), de verplaatsingen ten behoeve van…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • een vraag-aanbod analyse van buitensport- en binnensportaccommodaties, 2014-2030

  De gemeente Leeuwarden stelt nieuw sportaccommodatiebeleid op. Eén van de redenen hiervoor is dat er in 2014 een gemeentelijke herindeling is geweest, waardoor Leeuwarden is uitgebreid met een deel van…

  Verslag
 • onderzoek naar toekomstmogelijkheden voetbalverenigingen binnen gemeente Oss

  Het doel van het onderzoek waarvan deze rapportage verslag doet, is om op basis van een vijftal onderzoeksvragen een helder beeld te geven van de toekomst voor voetbalverenigingen in de…

  Verslag
 • Om initiatieven die gehandicaptensport bevorderen blijvend (boven)lokaal te verankeren is de rol van gemeenten onmisbaar. Zeker nu gemeenten belast zijn met de uitvoering van een aantal wetten die ook gehandicaptensport…

  Rapport
 • vraag- aanbod analyse

  In het kader van de Europese Zwemwaterrichtlijn moet de provincie Gelderland jaarlijks het aanwezige zwemwater inventariseren en vervolgens besluiten welke locaties worden aangewezen als officiële zwemwateren. Communicatie met de gebruikers…

  Rapport
 • Sportaccommodaties nemen een belangrijke plek in binnen het gemeentelijk sportbeleid. 85 procent van het gemeentelijk sportbudget wordt besteed aan bouw, beheer en exploitatie van sportaccommodaties. Een effectief accommodatiebeleid is daarmee…

  Boek