Spring naar content

45 publicaties gevonden

 • een vraag-aanbodanalyse van buitensport- en binnensportaccommodaties, 2012-2030

  Om goed voorbereid te zijn op de toekomst wil de gemeente Groningen in 2012 een nieuwe structuurvisie voor de sport opstellen waarin het sportaccommodatiebeleid een belangrijke rol speelt. Voor dit…

  Rapport
 • een quickscan van innovatieve voorbeelden uit Europa

  Fryslân heeft de ambitie om als watersportgebied een Europese voorbeeldfunctie uit te dragen. Het projectbureau Friese Meren werkt aan de optimalisering van het Friese merengebied als watersportgebied. Hierbij kijkt zij…

  Rapport
 • een beeld van het aanbod van zwemwater in Nederland

  De Zwemmonitor is onderdeel van het project ‘Waterdicht’ dat het Mulier Instituut uitvoert in opdracht van de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG). Waterdicht is gestart om enerzijds de ontwikkeling te…

  Rapport
 • inventarisatie van beschikbare kennis

  In dit rapport wordt een actueel overzicht van de beschikbare kennis over recreatie in, op en aan het water. De volgende factoren worden behandeld: aanbod, vraag, economische betekenis, actoren, thema’s,…

  Rapport
 • Recreatiecijfers bij de hand bevat de belangrijkste cijfers op het gebied van ruimte en recreatie, vrijetijdsbesteding, ruimte voor wandelen en fietsen, dagtochten en vakanties.

  Rapport