Spring naar content

26 publicaties gevonden

 • deelvak lichamelijke opvoeding 1

  Deze publicatie bevat het advies examenprogramma havo (120 uur)/vwo (160 uur) voor het deelvak lichamelijke opvoeding 1. Dit is voor alle leerlingen een verplicht vak in het gemeenschappelijke deel van…

  Rapport
 • een werkboek lichamelijke opvoeding in de basisvorming

  Dit werkboek is gemaakt om docenten lichamelijke opvoeding in de eerste fase van het voortgezet onderwijs te helpen bij de invoering van de basisvorming. Het werkboek leidt u langs de…

  Werkboek / instrument
 • een leerplan lichamelijke opvoeding

  De invoering van de basisvorming betekent voor het voortgezet onderwijs in ons land een grote verandering. De essentie van de basisvorming is een grondige modernisering van het onderwijsprogramma in de…

  Boek
 • heen en weer 2, een introductie in tennis, tafeltennis, beachball en squash

  In de kerndoelen voor de basisvorming vormen de racketspelen een verplicht onderdeel van het spelonderwijs. Vaak wordt gekozen voor badminton, omdat dit spel makkelijk te organiseren is en ook snel…

  Boek
 • 'meisjes en jongens' en 'sportoriëntatie', twee niet-domeingebonden thema's

  De lichamelijke opvoeding in de basisvorming bestaat normaal gesproken uit lessen spel, turnen, bewegen en muziek, zelfverdediging en atletiek. Dat zijn de domeinen van de kerndoelen basisvorming. Het is echter…

  Boek
 • samen in balans I, eenvoudige acrobatiek voor de school

  ‘Samen in balans I’ beschrijft op een systematische manier hoe een docent leerlingen (vanaf ongeveer 14 jaar) kan introduceren in acrobatiek. Het boek bestaat uit een praktijkgedeelte waarin de opeenvolgende…

  Boek
 • samen in balans 2, vervolgacrobatiek voor de school

  Dit handboek is het vervolg op ‘Samen in balans I’. Het boek tracht handvatten te bieden om balanceren een meer prominente plek in het bewegingsonderwijs te geven. Het gaat dan…

  Boek
 • drijfnat, voortgezet zwemmen

  Dit pakket biedt de docent mogelijkheden om het zwemonderwijs meer inhoud te geven. Aan het pakket ligt ten grondslag dat op heel veel verschillende manieren in en om het water…

  Boek
 • voorlichtingsbrochure havo/vwo, actuele stand van zaken invoering tweede fase

  Met deze brochure informeren de auteurs docenten over de actuele stand van zaken voor het vak lichamelijke opvoeding in verband met de invoering van de vernieuwde tweede fase in 1998.…

  Brochure