Spring naar content

14 publicaties gevonden

 • In deze notitie leggen de auteurs uit wat we in Nederland verstaan onder zwemveiligheid. Vanuit een specifieke definitie en gekoppeld aan (inter)nationale literatuur wordt een uitwerking gegeven van drie groepen…

  Rapport
 • 100 jaar geschiedenis van de KBBLO-Koninklijke Belgische Bond voor Lichamelijke Opvoeding, 100 ans d'histoire de la FRBEP-Fédération Royale Belge d'Education Physique

  Historische collectie KVLO. 

  Boek
 • omgaan met lichamelijk en seksueel overschrijdend gedrag in de sport

  Sport met grenzen: Vlaggensysteem is een handig instrument voor sportclubbestuurders, sportbegeleiders en sporters om bewust om te leren gaan met lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport. Aan de hand…

  Handboek / handleiding
 • fundamentele motorische vaardigheden bij vier- tot zesjarige Vlaamse kleuters

  Een bewegend kind is een gezond kind. Verschillende wetenschappelijke onderzoeken gingen reeds de positieve effecten na van beweging op de motorische, cognitieve en sociale ontwikkeling (Payne en Isaacs, 1995; Opper…

  Artikel in vaktijdschrift
 • wetenschappelijke opvolging van de acht pilootprojecten

  In dit tweede SASO rapport wordt ingegaan op de resultaten van een tweejarig onderzoek (januari 2012 – april 2014) naar de pilootprojecten (n=8) van het Street Action-project van de onderzoeksgroep…

  Rapport
 • jeugdwerking

  Jeugdsport is in Vlaanderen volop in ontwikkeling: het aanbod wordt steeds groter, zowel wat inhoud als wat structuur betreft. Het verzorgen van de kwaliteit van dit aanbod is dan ook…

  Boek
 • op weg naar een verantwoord jeugdsportbeleid

  In 1992 toonde de groeitrend van het aantal sportbeoefenaars, evenals de demografische evolutie, dat het aantal jeugdleden tijdens de jaren erna langzaamaan een steeds kleiner percentage zou gaan uitmaken van…

  Boek
 • Deze brochure gaat over sport en vooral over sporten in clubverband. De brochure is bedoeld voor jongeren die van plan zijn te gaan sporten. Er wordt ingegaan op algemene vragen…

  Brochure