Spring naar content

39 publicaties gevonden

 • In LO Magazine 5, roept Jaap Verhagen in zijn ‘Ter Discussieartikel’ op om te stoppen met beoordelen in het (bewegings) onderwijs (Verhagen, 2023). Beoordelen heeft echter verschillende belangrijke onderwijskundige functies.…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Binnen de politiek en de vakwereld lijkt soms de opvatting te heersen dat groepsleerkrachten geen goed bewegingsonderwijs kunnen verzorgen. Dit zou kunnen komen door een minieme opleiding, gebrek aan kennis…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Rubrics worden steeds meer gebruikt op scholen als beoordelingsinstrument, ook bij lichamelijke opvoeding. Ze zijn erg geschikt om op een formatieve manier in te zetten, zeker wanneer je jezelf bij…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Het systematisch ontwikkelen van een nieuwe beoordelingsmethode voor Spel. Ook dat is praktijkonderzoek! Onderzoek en lichamelijke opvoeding (LO) is een combinatie die mogelijk bij sommigen nog steeds de wenkbrauwen doet…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Hoe leerlingen in de les LO te beoordelen, is een vraagstuk waar veel vakgroepen mee worstelen. Tijdens vakgroepvergaderingen wordt geprobeerd antwoord te krijgen op vragen als: Geef je wel of…

  Artikel in vaktijdschrift
 • de volgende stap voor de lichamelijke opvoeding?

  Wanneer je met je lessen specifieke leerdoelen hebt, zoals tactisch inzicht, regelvaardigheden, of samenwerking, dan hoort daar ook een specifieke aanpak bij. De laatste jaren zijn er in de LO,…

  Artikel in vaktijdschrift
 • ja, dat doe ik echt niet meneer! dan sta ik harstikke voor schut!

  Iedere leerling beleeft de les LO op zijn eigen manier. Wat de ene leerling leuk en motiverend vindt, ervaart de andere leerling mogelijk als vervelend en daarmee demotiverend. In dit…

  Artikel in vaktijdschrift