Spring naar content

1 publicatie gevonden

  • 45 Minuten bewegen per dag is in het schoolcurriculum opgenomen in Denemarken. Wel is het nog zoeken voor scholen hoe ze dit structureel aanpakken op school. Er wordt bewogen tijdens…

    Artikel in vaktijdschrift