Spring naar content

34 publicaties gevonden

 • de zelfdeterminatietheorie

  Dit topic gaat over het beoordelen van LO op een voor leerlingen motiverende manier. In dit eerste artikel beantwoorden we eerst de vragen: wat is eigenlijk motivatie en hoe kun…

  Artikel in vaktijdschrift
 • constructive alignment bij LO

  Voor een logisch en krachtig LO-curriculum is het van belang dat er een goede afstemming is tussen de lesdoelen, de leeractiviteiten, en de wijze van beoordeling. Het onderzoek ‘Een Punt…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Over de effectiviteit van stretching wordt in de praktijk veel gespeculeerd en beweerd. De een gelooft er heilig in, de ander vindt het maar onzin. Tijd om de wetenschappelijke bewijzen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Het bewegingsonderwijs wordt steeds vaker genoemd als het gaat om oplossingen voor het probleem van bewegingsarmoede bij de jeugd. Maar welke bewijzen zijn er eigenlijk voor dat het bewegingsonderwijs daar…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Voor veel mensen is ‘afvallen’ een belangrijke reden om zich lichamelijk in te spannen. Ook op scholen wordt er soms aandacht besteed aan de relatie tussen (over)gewicht en inspanning. Maar…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In dit artikel wordt besproken in hoeverre de les LO kan bijdragen aan een actieve leefstijl. Er wordt een aantal strategieën beschreven die gericht zijn op intensivering van de les…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Iedereen die sport, of dat ooit heeft gedaan, kent het fenomeen spierpijn. Spierpijn treedt echter lang niet elke keer op tijdens of na het sporten. In dit artikel wordt ingegaan op wat…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Het topic beoordelen van het vorige nummer zat boordevol. Vandaar dat we enkele artikelen hebben moeten doorschuiven. Dit stuk valt dus onder het topic van Lichamelijke Opvoeding 4. Het gaat over het…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In het project ‘Een Punt voor Gym?!’ werkt een aantal organisaties samen om meer kennis te verzamelen rondom beoordelen binnen LO. Onderdeel daarvan is een landelijk onderzoek naar de stand van zaken…

  Artikel in vaktijdschrift