Spring naar content

38 publicaties gevonden

 • In dit artikel wordt besproken in hoeverre de les LO kan bijdragen aan een actieve leefstijl. Er wordt een aantal strategieën beschreven die gericht zijn op intensivering van de les…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Iedereen die sport, of dat ooit heeft gedaan, kent het fenomeen spierpijn. Spierpijn treedt echter lang niet elke keer op tijdens of na het sporten. In dit artikel wordt ingegaan op wat…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Het topic beoordelen van het vorige nummer zat boordevol. Vandaar dat we enkele artikelen hebben moeten doorschuiven. Dit stuk valt dus onder het topic van Lichamelijke Opvoeding 4. Het gaat over het…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In het project ‘Een Punt voor Gym?!’ werkt een aantal organisaties samen om meer kennis te verzamelen rondom beoordelen binnen LO. Onderdeel daarvan is een landelijk onderzoek naar de stand van zaken…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Het is logisch dat je een cijfer krijgt voor wiskunde, Engels, Nederlands, scheikunde. Maar hoe zit dat eigenlijk met het vak lichamelijke opvoeding? Leerlingen, ouders, de school, iedereen verwacht een ‘punt voor…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Het stuk over het onderzoekartikel in aflevering 1 van ons magazine heeft sommige collega’s in de pen doen klimmen. Ze schreven een brief in reactie op het ‘Onderzoekartikel, wel berekenbaar maar onleesbaar’…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Wat wensen wij te bereiken met de Lichamelijke Opvoeding, en welke effecten bereiken wij daadwerkelijk? Om duidelijk te maken aan politici, beleidsmakers en schooldirecties waarom het bewegingsonderwijs een belangrijke plaats verdient in het onderwijs, moet…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Het bewegingsonderwijs is, net als andere schoolvakken, een leervak. Een deel van dat ‘leren’ is motorisch leren. Veel gymleraren hebben voor het laatst motorische leertheorieën bestudeerd toen ze nog in opleiding waren. Daarom worden in…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Uit onderzoek (naar het werpen van een bal) is gebleken dat het geven van een voorbeeld vóóraf op video, ondersteund door verbale aanwijzingen, een groter leereffect geeft dan alleen verbale feedback óf alleen een…

  Artikel in vaktijdschrift