Spring naar content

2 publicaties gevonden

  • De Buurtgym is een kleinschalig sportlokaal in Huis van de Buurt ‘Op Eigen Wieken’ in Leiden. De Buurtgym is in december 2018 opgestart met behulp van een bijdrage van het Sportstimuleringsfonds…

    Rapport
  • eindevaluatie van de effecten en ervaringen

    Lekker in je Lijf is een beweegprogramma voor volwassenen met overgewicht, waarin men in een groep gaat bewegen onder begeleiding van een fysiotherapeut. Aanvullend geeft een diëtist voorlichting over gezonde…

    Rapport