Spring naar content

5 publicaties gevonden

 • In dit hoofdstuk geven de auteurs een inventarisatie van de (cijfermatige) stand van zaken rond bewegingsonderwijs en sport in het basis- en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Ze geven…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • ouders en scholen over samenwerking in basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

  In dit onderzoek komen twee beleidslijnen bij elkaar; versterking van de samenwerking tussen ouders en scholen enerzijds, en verhoging van het prestatieniveau en bevordering van excellentie in het Nederlandse onderwijs…

  Rapport
 • In de jaren negentig zijn veel veranderingen en vernieuwingen in het voortgezet onderwijs in gang gezet: basisvorming, schaalvergroting, profielen en studiehuis in de tweede fase van het havo en vwo,…

  Boek
 • evaluatieontwerpen onderwijsmaatregelen

  Steeds vaker wordt aan nieuw beleid de eis gesteld dat de effecten ervan in de praktijk worden onderzocht. De resultaten van zulk evaluatieonderzoek laten zien of het beleid het gewenste…

  Boek
 • In dit boek gaat veel aandacht uit naar de vrijetijdsbesteding van kinderen en jongeren. Wat doet de jeugd bijvoorbeeld in haar vrije tijd? Ook is er aandacht voor kinderen en…

  Boek