Spring naar content

2 publicaties gevonden

  • een studie naar organisatiestructuur, organisatiecultuur en betekenisgeving in drie organisaties die maatschappelijke participatie trachten te bevorderen in Hoograven, Utrecht

    In deze studie komen de volgende aspecten aan bod: organisatiestructuur, organisatiecultuur (Bolman & Deals idee van cultuur, theatermetafoor en de drie perspectieven van Martin) en betekenisgeving. Maatschappelijke participatie wordt uitgelegd…

    Scriptie
  • a study on socioeconomic and demographic reasons for soccer club dropout

    Dropout numbers are estimated at 130.000 people per year by NOC*NSF, which should cover all sports registered at NOC*NSF. However, this study shows that dropout at the KNVB alone exceeds…

    Scriptie