Spring naar content

56 publicaties gevonden

  • Door de lockdowns tijdens corona (2020 t/m begin 2022) zijn de conditie en vaardigheden van sporters uit de sportsector behoorlijk achteruitgegaan. De auteur, onderzoeker bij het Mulier Instituut en trainer…

    Artikel in vaktijdschrift
  • In maart 2020 moesten sportverenigingen vanwege de coronacrisis hun deuren sluiten. Vanaf juni 2020 zijn sportverenigingen wisselend open geweest en werden zij gevraagd om hun accommodatie en activiteiten open te…

    Artikel in vaktijdschrift
  • werkzaamheden van en sport- en beweegstimulering door buurtsportcoaches tijdens de coronacrisis, factsheet 2021/16

    Buurtsportcoaches zien dat verschillende groepen mensen door de coronacrisis minder zijn gaan sporten en bewegen. Het bleek in coronatijd lastig deze groepen te bereiken. Dat blijkt uit onderzoek van het…

    Factsheet
  • zes casussen in beeld, met de ervaringen van uitvoerende professionals, deelnemende kinderen en hun ouders

    Betrokken professionals, deelnemers en hun ouders zijn erg positief over de Sportimpulsprojecten Jeugd in lage-inkomensbuurten (JILIB) en Kinderen Sportief op Gewicht (KSG). Wel is de KSG-doelgroep jonge kinderen met (risico…

    Rapport
  • een kwalitatief onderzoek naar de ervaren succesfactoren en verbeterpunten volgens kaderleden van de NKVB

    Kaderleden van de Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV) moeten jaarlijks hun licentie verlengen. De bijscholing die zij daarvoor volgen en de onderlinge kennisuitwisseling daarbij leveren waardevolle kennis en…

    Rapport
  • aandacht voor sociale ongelijkheid in sport- en beweegdeelname in gemeenten tijdens de coronacrisis, factsheet 2021/10

    Verschillende groepen inwoners zijn in coronatijd minder gaan sporten en bewegen, waardoor sociale verschillen in sport- en beweegdeelname lijken te zijn vergroot. Toch heeft dit nauwelijks geleid tot meer aandacht…

    Factsheet