Spring naar content

1 publicatie gevonden

  • In het bewegingsonderwijs worden kerndoelen volgens een programma nagestreefd met verschillende kernactiviteiten. Om het bewegingsonderwijs afwisselend en uitdagend te houden is het erg leuk gebruik te maken van vernieuwende sportspelen. Binnen dit…

    Artikel in vaktijdschrift