Spring naar content

8 publicaties gevonden

 • ervaringen van Nederlanders met een lichamelijke beperking als spiegel van de samenleving

  Met deze studie, op basis van interviews en data-analyses, verkent het SCP de toegankelijkheid van het publieke leven voor mensen met een lichamelijke beperking. Welke barrières komen zij tegen, bijvoorbeeld…

  Rapport
 • slotpublicatie sociale staat van het platteland

  Het platteland heeft verschillende gezichten. Een deel van de dorpen heeft zich met succes ontwikkeld tot welvarende woondorpen met een uitstekende leefbaarheid. Andere dorpen hebben te maken met bevolkingsafname en…

  Rapport
 • leren, werken, zorgen, samenleven en consumeren in het Nederland van later, Sociaal en Cultureel Rapport 2016

  De toekomst is niet onbeschreven, wel ongewis. Toch, of juist daarom, is een blik in de toekomst intrigerend. En met het oog op strategische beslissingen van burgers, bedrijven en overheden…

  Boek
 • lokaal burgerschap bekeken vanuit verschillende groepen dorpsbewoners

  Bewonersinzet bekeken vanuit verschillende groepen dorpsbewoners Dorpsbewoners staan positief tegenover lokale inzet door bewoners. Meer dan de helft van de dorpsbewoners vindt zelfs dat bewoners meer te zeggen zouden moeten…

  Rapport
 • lokale binding en inzet van dorpsbewoners

  De overheid laat steeds meer taken in de lokale omgeving over aan burgers. Maar door mobiliteit en communicatiemiddelen is deze lokale omgeving een steeds kleiner onderdeel van hun leven gaan…

  Brochure
 • ontwikkelingen in de leefsituatie van dorpsbewoners

  In de afgelopen decennia is veel geïnvesteerd in plattelandsontwikkeling. Door onder andere natuur te creëren, kleinschalig ondernemerschap te stimuleren en burgers te betrekken bij hun leefomgeving is gewerkt aan vitale…

  Boek
 • sociaal kapitaal op het hedendaagse platteland

  Deze publicatie gaat in op de vraag wat plattelandsbewoners vandaag de dag betekenen voor elkaar en hun omgeving. Zij brengt, op basis van kwantitatieve gegevens, de lokale sociale samenhang en…

  Boek
 • hoe Nederlanders het platteland zien en gebruiken

  Deze publicatie gaat in op de vraag hoe de Nederlanders het platteland zien en beleven. Welke betekenis heeft het platteland voor wonen en recreatie? Hoe zien ze de ontwikkelingen en…

  Boek