Spring naar content

3 publicaties gevonden

  • Background The objective of this study was to derive evidence-based physical activity guidelines for the general Dutch population. Methods Two systematic reviews were conducted of English language meta-analyses in PubMed…

    Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
  • Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar fysiologie van inspanning met bijzondere aandacht voor de rol van voeding aan de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences op donderdag 10…

    Proefschrift/oratie
  • Gezamenlijke lectorale rede van Luc van Loon en Marian de van der Schueren ter verkrijging van het ambt van bijzonder lector Voeding en Sport en Voeding en Gezondheid. 

    Verslag