Spring naar content

9 publicaties gevonden

 • besturen als uitdaging

  In de sectoren sport, cultuur en scouting worden activiteiten vormgegeven door besturen die door vrijwilligers worden geleid. Deze vrijwilligers in het bestuur beleven plezier aan het leiden van een organisatie…

  Rapport
 • the sustainable organization of voluntary action for impact

  Filantropische organisaties en filantropen gaan zich meer en meer bezighouden met de vraag hoe hun investeringen optimaal impact kunnen genereren. Strategische filantropie betekent dat deze organisaties zich bewust bezighouden met…

  Proefschrift/oratie
 • on volunteering, civil society and corporate community involvement in transition / De veerkrachtige samenleving, over vrijwilligerswerk, civil society en maatschappelijk betrokken ondernemen in beweging

  In deze oratie wordt ingegaan op de veranderingen in de Nederlandse non-profit sector, in het bijzonder de verschuivingen in de relatie met de bezuinigende en terugtrekkende overheid. Aan de hand…

  Rapport
 • een methode om maatschappelijk betrokken ondernemen op lokaal niveau te stimuleren

  De impactmethode houdt in dat gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven zich inzetten op lokaal niveau en dat er samenhang ontstaat tussen de activiteiten en de gemeente, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven.…

  Brochure
 • survey on volunteering policies and partnerships in the European Union

  Dit boek gaat in op bestaand beleid op het terrein van vrijwilligerwerk, de impact van overheidsondersteuning en samenwerkingsverbanden met een diversiteit aan actoren in de vijfentwintig lidstaten van de Europese…

  Boek
 • Vrijwilligersorganisaties hebben behoefte aan vakkundig management en besturen. Dit proefschrift concentreert zich op landelijke vrijwilligersorganisaties. Drie grote organisaties worden beschreven, waarbij praktische vraagstukken voor het managen van vrijwilligers worden beschreven.…

  Boek
 • jeugdparticipatie in de sport

  Dit evaluatierapport houdt de campagne whoZnext tegen een kritisch licht. Doelstelling van de evaluatie is het geven van: evaluatie van de effectiviteit; beoordelen van de effectiviteit van en de tevredenheid…

  Rapport
 • organiseren van betrokkenheid, onderzoeksrapport

  Dit onderzoek benadert de “vrijwilligersproblematiek in de sport” vanuit het perspectief van de sportvereniging: hoe ervaren verenigingen het tekort aan kader, welke problemen doen zich daarbij voor, welke mogelijkheden ziet…

  Rapport