Spring naar content

141 publicaties gevonden

 • respectvol omgaan met de natuurlijke leefomgeving in de LO-praktijk

  Jeugd bewust maken van de natuurlijke leefomgeving is een taak van een verantwoordelijk opvoeder. Dat geldt voor de huiselijke omgeving. Dat geldt ook voor school. Welke rol kunnen wij als…

  Artikel in vaktijdschrift
 • bewegen samen regelen

  Eindvakspelen zijn doelspelen waarbij de bal in een eindvak moet worden gebracht, overspelend (frisbee) of ook lopend (american football, rugby). Deze spelen zijn in allerlei combinaties te spelen. Het idee…

  Artikel in vaktijdschrift
 • over wensen en grenzen in de praktijk

  Beweegidentiteit ontwikkelen is in het bewegingsonderwijs een opdracht die nu volop in de belangstelling staat. In het ‘Basisdocument bewegingsonderwijs voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs’ (Brouwer et al., 2012)…

  Artikel in vaktijdschrift
 • LO-docenten zijn opgeleid om leerlingen te begeleiden in beter leren bewegen vanuit een pedagogisch perspectief (Beroepsprofiel). Daarvoor is de docent vakinhoudelijk bekwaam, vakdidactisch bekwaam en pedagogisch bekwaam. Daarbij richt de…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Sinds 2 juni mogen we weer LO lessen gaan geven in het VO. Daarbij moeten we ons houden aan het VO-protocol. Daar staat in: ‘Bij LO zijn er geen vaste…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Trefbalspelen en jagerbalspelen zijn populair. Leerlingen zijn bekend met jagen en gejaagd worden in de computerspelletjes die ze spelen. Nu krijgen leerlingen de kans fysiek te spelen en te jagen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • het leren hanteren van groepsdynamica; een noodzakelijk kwaad of een bewuste daad?

  In de lessen LO leren we leerlingen beter omgaan met elkaar, specifiek in bewegingssituaties. Daar zijn gedragsaspecten, fair play en veiligheid (fysiek en sociaal) direct merkbaar. Bij LO spelen groepsdynamische…

  Artikel in vaktijdschrift
 • leerlijnen en deelnamebekwaamheden

  Het begin van het schooljaar staat voor de deur. We gaan na een welverdiende vakantie weer de zaal in of het veld op. Vooral na de corona-lockdown is er weer…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In het bewegingsonderwijs hebben we een bijzondere relatie met gezondheid. Vraag mensen in de straat over het belang van ons vak en men zal antwoorden dat ‘gym’ vooral goed is…

  Artikel in vaktijdschrift