Spring naar content

126 publicaties gevonden

 • weerbaar maken van leerlingen

  In dit artikel een ontmoeting met Adrie de Herdt. In 2010 (‘Meester, ik word helemaal gek van ze’) en in 2012 (‘Blijf bij je leerlingen’) en in 2013 (‘Adequaat reageren…

  Artikel in vaktijdschrift
 • goed leren bewegen en leren beter te bewegen

  ‘Goed leren bewegen’ is de slogan van de KVLO. Vanuit de geschiedenis van ons vak is er vooral aandacht geweest en nog steeds voor het ‘leren beter te bewegen’: ‘goed…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Trefbalspelen en jagerbalspelen zijn populair. Leerlingen zijn bekend met jagen en gejaagd worden in de computerspelletjes die ze spelen. Nu krijgen leerlingen de kans fysiek te spelen en te jagen in plaats…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Vrijheid in gebondenheid

  Sinds de coronapandemie is een veelgehoorde klacht van docenten dat leerlingen minder gemotiveerd zijn voor lessen in school (zie topic “Wat heeft corona met onze leerlingen gedaan”, LO Magazine 4, 2022). Elkaar ontmoeten is…

  Artikel in vaktijdschrift
 • doorlopend of doodlopend?

  Voor het opstellen van leerlijnen en ontwikkellijnen is het noodzakelijk duidelijke doelen te stellenen die verschillen per onderwijsdoelgroep. De uitwerkingen van kerndoelen voor PO en VO die doorgaans als basis…

  Artikel in vaktijdschrift
 • wat moet ik met LO in de lockdown?

  In de coronatijd is er veel werk gemaakt van LO-lessen online. Dit heeft geleid tot veel creativiteit, maar ook tot nadenken over de essentie van ons vak. Wat doe je…

  Artikel in vaktijdschrift
 • dilemma's en mogellijkheden in de praktijk

  In dit topic over de Homo Ludens (de spelende mens), en de vraag of de spelende mens nog wel bestaat, wil ik de vraag stellen of de speelse leerling in…

  Artikel in vaktijdschrift
 • integrale ontwikkeling in de praktijk van LO

  In artikelen elders in dit blad wordt door Berend Brouwer en Gertjan van Dokkum aangegeven dat aandacht voor de integrale ontwikkeling van leerlingen eigenlijk in ons vak heel normaal is,…

  Artikel in vaktijdschrift
 • zes artikelen bij elkaar

  In LO Magazine 5 staat een artikelenreeks over visie en doelstellingen in LO. Een inleidend artikel wordt gevolgd door vijf deelartikelen met een ander accent of invalshoek op ‘goed leren…

  Artikel in vaktijdschrift
 • accent op beweegmotieven en verschijningsvormen

  Om kinderen op een pedagogisch- en didactisch verantwoorde wijze te introduceren in de sport- en bewegingscultuur is het van belang dat we inspelen op en oog hebben voor de motieven…

  Artikel in vaktijdschrift