Spring naar content

86 publicaties gevonden

 • factsheet investeringen, prestaties & waardering

  De topsportklimaatmeting is een vierjaarlijkse studie naar het ervaren topsportklimaat onder Nederlands talenten, (oud)topsporters, coaches, technisch directeuren en de bevolking. De studie is in 2015 voor de vijfde keer uitgevoerd…

  Factsheet
 • factsheet methode

  De topsportklimaatmeting is een vierjaarlijkse studie naar het ervaren topsportklimaat onder Nederlands talenten, (oud)topsporters, coaches, technisch directeuren en de bevolking. De studie is in 2015 voor de vijfde keer uitgevoerd…

  Factsheet
 • Als opdrachtgever voor de organisatie van Le Grand Départ van de Tour de France heeft de Gemeente Utrecht via de ambtelijke opdrachtgever de volgende opdracht geformuleerd: Organiseren van Le Grand…

  Rapport
 • introducing a participation typology for the consumption of lifestyle sports in different settings

  Deze studie bouwt voort op het authentieke beeld van de lifestyle sport en de lifestyle sport participant die is ontstaan uit internationale, hoofdzakelijk etnografische studies over deze sporten. Hoewel er…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • De evaluatie van de Olympische en Paralympische Spelen London 2012 gaat dieper in op de vraag of de door NOC*NSF geformuleerde doelstellingen zijn gerealiseerd, of dit op een effectieve en…

  Rapport
 • Europe's opportunities and challenges in the second wave of running

  Road runners and joggers are the largest group of athletics participants in Europe and the running market is expanding rapidly. However, few in this group consider themselves to be inside…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • a public values perspective

  This book examines how governments, non-profit and private organizations, and local networks understand the connections between public values and social issues. Western societies face complex social issues and a growing…

  Boek
 • De vragen die in deze powerpointpresentatie centraal staan, luiden als volgt: (1) is er een relatie tussen de diversiteit van de spelersgroepen en de prestaties van de eredivisieclubs in het…

  Rapport
 • discussiekader ten behoeve van de gesprekken over het Nederlandse topsportklimaat, geschreven in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  De kritieken op het Nederlandse topsportklimaat werden door de media onder de publieke aandacht gebracht in de nabeschouwingen over het sportjaar 1994. Hierin kwam Nederland naar voren als een land…

  Rapport
 • een verkennende notitie in opdracht van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

  Deze publicatie betreft een verkennende notitie over de afstemming van vraag en aanbod ten aanzien van sportbeleidsinformatie. Aan de orde komen onder andere: het definitieprobleem op sportgebied, de definiëring van…

  Rapport