Spring naar content

86 publicaties gevonden

 • van wetenschap naar praktijk

  Cijfers tonen aan dat de participatie van ouderen bij sport en bewegen ondanks vele initiatieven nog steeds laag is. Een zorgwekkend gegeven, want zowel het aantal ouderen als het aantal…

  Boek
 • onderzoek naar de succesfactoren van loopevenementen op grond van de motivatie, beleving en waardering van de deelnemers

  De populariteit van het beoefenen van de hardloopsport in Nederland is de afgelopen vier decennia spectaculair gestegen. Dat is niet gelijkmatig gebeurd: er kan een tweetal loopgolven onderscheiden worden. Met…

  Rapport
 • het topsportklimaat in Nederland, 1998-2008

  In dit boek worden de betekenis, effecten en gevolgen van het gevoerde topsportbeleid in Nederland geanalyseerd. Hierbij staan een aantal vragen centraal: Welke maatregelen zijn genomen om het topsportklimaat te…

  Boek
 • an international comparative study on sports policy factors leading to international sporting success

  In dit boek wordt een vergelijkende studie beschreven omtrent sportbeleidsfactoren die tot internationaal succes op sportgebied leiden. In de afgelopen decennia is de machtsstrijd tussen landen heviger geworden wanneer het…

  Boek
 • uitwerking van de bouwsteen sportwaarden

  Sinds 2004 werkt NOC*NSF aan een plan om Nederland rijp te maken voor de Olympische Spelen. In 2008 moet het businessplan gereed zijn. Het idee achter dit plan is dat…

  Rapport
 • methodiek ontwikkeling voor longitudinaal onderzoek

  Dit rapport is geschreven in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het betreft de methodiekontwikkeling t.b.v. de Nationale Fitnessmonitor. Aan de orde komen o.a. de aanleiding van…

  Rapport
 • Oratie van Maarten van Bottenburg, uitgesproken op 18 oktober 2006 bij de openbare aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar op het vakgebied van de Sportontwikkeling aan de Universiteit Utrecht…

  Proefschrift/oratie
 • on the growth and size of the running market and how the KNAU can further develop its market share

  Dit rapport van februari 2006 is het resultaat van een onderzoek over de groei en omvang van de loopsportmarkt in ons land, uitgevoerd door prof. dr. Maarten van Bottenburg van…

  Rapport