Spring naar content

1 publicatie gevonden

  • In het vierde studiejaar van de opleiding ‘docent lichamelijke opvoeding’ van Fontys Sporthogeschool te Tilburg dienen studenten een project te realiseren, waarin kennis en vaardigheden opgedaan in de studie worden…

    Artikel in vaktijdschrift