Spring naar content

1 publicatie gevonden

  • de invloed van baby- en peuter zwemmen, andere sporten dan zwemmen en kindkenmerken op het succes van het zwemlestraject

    Bij de Zwemschool Instituut voor Sportstudies is in kaart gebracht welke factoren mogelijk een rol spelen bij de manier waarop kinderen het watergewenningstraject doorlopen. De voorgeschiedenis van 23 kinderen is…

    Factsheet