Spring naar content

2 publicaties gevonden

  • een essay over de relatie tussen natuur en gezondheid

    In dit essay beargumenteren de auteurs dat natuur de gezondheid positief kan beïnvloeden. Gezien het grote maatschappelijke belang van zowel natuur als gezondheid zou je denken dat deze relatie een…

    Boek
  • effecten van een bezoek aan een natuurspeeltuin op het speelgedrag, de lichamelijke activiteit, de concentratie en de stemming van kinderen

    In dit veldexperiment is het speelgedrag van een klas schoolkinderen (7-9 jaar) uit Sliedrecht in een natuurlijke speeltuin (De Woeste Weide) en een niet-natuurlijke speelomgeving (Sporthal De Stoep) met elkaar…

    Rapport