Spring naar content

8 publicaties gevonden

 • publiek-private samenwerking bij multifunctionele sportaccommodaties

  Publiek-private samenwerking (PPS) is een in populariteit groeiende organisatievorm bij het realiseren en exploiteren van maatschappelijke voorzieningen. Voor publieke en private partijen is er de gezamenlijke opdracht om via PPS…

  Boek
 • veerkrachtige verbanden voor sport, brancherapport sport

  Dit Brancherapport Sportverenigingen in Nederland brengt de actuele situatie en de uitdagingen van de sportverenigingen in beeld: hoe staan de clubs ervoor wat betreft de ledenontwikkeling, bestuur, accommodatie, kader, financiën…

  Boek
 • the meaning of sport activities for refugees living in a reception centre

  This article focuses on the meaning of sport activities for refugees living in a reception centre. We conceptualise the reception centre as a liminal space and analyse how this liminal…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • an analysis of social roles ascribed to voluntary sports clubs

  It has long been established that voluntary sports clubs (VSCs) are ascribed a prominent social role by governments. Several scholars highlight the ascribed social values in sport policy to voluntary…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • over instrumentalisering van de sportvereniging

  Overheden proberen civil society-organisaties als instrument in te zetten voor verschillende publieke vraagstukken. Dit proefschrift betreft een interpretatief onderzoek naar de wijze waarop sportverenigingen inspelen op instrumentalisering door overheden. Naast…

  Proefschrift/oratie
 • Het Mulier Instituut heeft samen met de Universiteit Utrecht een omvangrijk meerjarenonderzoeksproject uitgevoerd waarbij sportverenigingen en hun veranderingsvermogen centraal hebben gestaan. In het boek ‘Sportverenigingen: tussen tradities en ambities’ wordt…

  Factsheet
 • tussen tradities en ambities

  Over de veranderingen die de sport heden ten dage doormaakt en de gevolgen daarvan voor de aard en het karakter van sportverenigingen, wordt veel gediscussieerd en vaak gespeculeerd. Dat laatste…

  Boek
 • een onderzoek naar sociale omgang tussen jongens van verschillende etnische afkomst bij zwemverenigingen

  Dit onderzoek is gestart, vanwege de behoefte bij de KNZB aan kennis over de maatschappelijke betekenis van de zwemsport, meer doelgroep specifieke kennis (kennis over allochtone jeugd) en kennis over…

  Rapport