Spring naar content

2 publicaties gevonden

  • Doel: Onderzoeken wat het effect is van leefstijlinterventies op school bij jonge kinderen in het programma ‘Gezonde Basisschool van de Toekomst’. Opzet: Prospectieve, gecontroleerde, niet-gerandomiseerde studie. Methode: Op 4 basisscholen…

    Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
  • een verkenning naar draagvlak, haalbaarheid, betaalbaarheid en impact

    De overheid stimuleert dat basisscholen kinderen helpen om gezond te leven. Een gezonde schoollunch en meer bewegen onder schooltijd kunnen hierbij helpen. Uit onderzoek blijkt dat hier draagvlak voor is…

    Rapport