Spring naar content

27 publicaties gevonden

 • SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, heeft samen met het Northgo College uit Noordwijk een aantal voorbeeldlessen voor digitalisering in de gymles ontworpen. In deze lessen wordt ICT ingezet als video-instructie en…

  Artikel in vaktijdschrift
 • wat doen we wel en wat doen we niet?

  Waarom kiezen wij ervoor om sommige activiteiten op te nemen in het programma van de lessen bewegingsonderwijs en waarom bieden we andere activiteiten niet aan? Welke overwegingen spelen een rol?…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In de afgelopen vijf jaar zijn verschillende sportstimuleringsmappen ontwikkeld, die gebruikt kunnen worden in het onderwijs, het naschoolse aanbod en op de sportvereniging. Deze mappen, waarover eerder artikelen zijn verschenen,…

  Artikel in vaktijdschrift
 • naschoolse bewegingsactiviteiten voor kinderen van vier tot twaalf jaar

  Welke bewegingsactiviteiten kunnen goed aangeboden worden na schooltijd aan kinderen van vier tot twaalf jaar? Sluiten deze activiteiten aan bij het curriculum van het bewegingsonderwijs? Is er niet te veel…

  Werkboek / instrument
 • Op een school zijn bij de ontwikkeling van het bewegen van kinderen verschillende leraren betrokken. Voor de lessen bewegingsonderwijs is dit de vakleerkracht, vakspecialist via pabo of groepsleerkracht met bevoegdheid. Dat zijn nogal wat verschillende…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Onlangs is uitgekomen het boek ‘Bewegingsonderwijs aan ZML’. Hierin worden leerlijnen beschreven voor het bewegingsonderwijs aan zeer moeilijk lerenden. Centraal staan de volgende vragen. Wat willen we de leerlingen in de lessen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Onlangs is uitgekomen het boek Bewegingsonderwijs aan ZML. Hierin worden leerlijnen beschreven voor het bewegingsonderwijs aan zeer moeilijk lerenden. Centraal staan de vragen:  Wat willen we de leerlingen in de lessen bewegingsonderwijs op een…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Hoe ziet de toekomst van het bewegingsonderwijs eruit? Hoe zouden we willen dat die toekomst er uit ziet? Welke tendensen zijn te voorzien en hoe gaan we daar mee om? Met deze…

  Artikel in vaktijdschrift
 • drie methoden bewegingsonderwijs PO

  In dit topic: leermiddelen met methodes kijken we in dit artikel naar drie methodes die al een tijdje op de markt zijn. Uitgebreidere informatie is te vinden op de site van de…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Deze maand is uitgekomen Bewegingsonderwijs op cluster 4-scholen. Dit boek is een samenwerking van SLO met KVLO en Calo Windesheim. Cluster 4-scholen zijn scholen voor leerlingen met ernstige gedrags- of psychiatrische problemen. Het…

  Artikel in vaktijdschrift