Spring naar content

2 publicaties gevonden

  • Eind 2006 zijn wij op bezoek geweest bij Jörn Jörgensen. Doel van het bezoek was, het in de praktijk, kennismaken met tactiele werkvormen in de klas. De LyshØjskolen is een volksschool…

    Artikel in vaktijdschrift
  • Buitenspelen staat in de aandacht! Al meerdere malen is het belang en de educatieve waarde van buitenspelen onderstreept middels landelijke initiatieven en meerdere publicaties in ‘ons vakblad’. Mijn ervaring is…

    Artikel in vaktijdschrift