Spring naar content

12 publicaties gevonden

  • lokale begeleiding bij het ontwikkelen van integraal gezondheidsbeleid

    Uit onderzoek blijkt dat integraal beleid gemeentelijke bestuurders en ambtenaren wel aanspreekt, maar dat slechts weinig gemeenten erin slagen om intersectorale samenwerking tussen beleidssectoren te realiseren. Belangrijke knelpunten bij het…

    Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
  • intersectorale samenwerking vanuit het perspectief van gemeenten

    De casus overgewicht maakt duidelijk dat de verschillende gemeentelijke beleidsterreinen niet bewust en vanuit parallelle belangen intersectoraal samenwerken. Geconcludeerd wordt dat over de invloed van afdelingshoofden op de onderlinge samenwerking…

    Artikel in wetenschappelijk tijdschrift