Spring naar content

4 publicaties gevonden

 • verslag van een studiemiddag, 24 mei 1994, Nationaal Sport Centrum Papendal

  Op 24 mei 1994 organiseerde de sector Sportontwikkeling van NOC*NSF op het Nationaal Sport Centrum Papendal een studiemiddag over vrouw, sport en wetenschap. Centraal stond het gegeven dat er in…

  Verslag
 • vrouwen in kaderfuncties bij sportverenigingen

  Het besturen van een sportvereniging is een hobby, interessant voor mannen én vrouwen. In principe kunnen zowel mannen als vrouwen een bestuursfunctie vervullen, maar toch is sportbesturen nog steeds overwegend…

  Brochure
 • een handreiking voor verenigingen

  In deze handreiking wordt aandacht gevraagd voor de sociale veiligheid bij de sportverenigingen. De handreiking kan gebruikt worden als hulpmiddel om de sociale veiligheid in het beleid van de verenigingen…

  Boek
 • cijfers en feiten over betrokkenheid van vrouwen in sportorganisaties

  Boekje met cijfers en feiten over betrokkenheid van vrouwen in sportorganisaties.

  Boek