Spring naar content

38 publicaties gevonden

 • omgaan met dynamiek en complexiteit bij de ontwikkeling en implementatie van een gezondheidsinterventie

  In dit proefschrift is de aard en het verloop van complexe samenwerking bestudeerd rondom de ontwikkeling van de zogenoemde BeweegKuur in steeds veranderende contexten van deze gezondheidsinterventie. De BeweegKuur is…

  Proefschrift/oratie
 • de ontwikkeling en implementatie van een gezondheidsbevorderende interventie binnen een netwerk van organisaties in een complexe omgeving

  Bij het oplossen van complexe maatschappelijke problemen zijn doorgaans meerdere organisaties betrokken met verschillende achtergronden, belangen en zienswijzen. De vraag is hoe dergelijke netwerken, die samenwerken in de context van…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een geschiedenis van de ontwikkeling van de identiteit van NISB in een voortdurend veranderende omgeving

  Marian ter Haar is, bijna vanaf de start van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) in 1999, lid van het managementteam. Januari 2009 stopt ze ermee om op…

  Rapport
 • dynamiek en interactie tussen netwerken

  Marian ter Haar is promovendus aan de UvA bij Noelle Aarts en Piet Verhoeven over kennisontwikkeling in steeds veranderende contexten. Haar eerste artikel is gepubliceerd bij het Journal of Social…

  Boek
 • basisboek beleid

  Deze vierde ongewijzigde druk geeft de (aanstaande) beroepskracht inzicht in beleidsprocessen en verkent de arena’s waar beleid gemaakt of beïnvloed wordt. Het geeft daarbij methodische handreikingen. Een vijftiental praktische checklists…

  Boek
 • over de ontwikkeling van de identiteit van een kennisorganisatie in een veranderende context

  Hoe ontwikkelt de identiteit van een organisatie zich in een permanent veranderende omgeving waarmee zij via netwerken verweven is en waarvan zij afhankelijk is? Deze vraag is onderwerp van een…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • basisboek beleid

  Deze grondig aangepaste derde druk van dit boek besteedt ruim aandacht aan de veranderende rol van professionals in welzijnswerk, onderwijs en de zorg. Zowel het onderwijs (bijvoorbeeld in de opvang)…

  Boek
 • doelgroep van de toekomst (themanummer vrijetijdstudies)

  Themanummer van vrijetijdstudies waarin ouderen als een ‘doelgroep van de toekomst’ wordt beschouwd. Dit gebeurt aan de hand van bijdragen van zeven verschillende projecten rondom ouderen en vrijetijd. Allereerst licht…

  Vaktijdschrift