Spring naar content

3 publicaties gevonden

  • eindrapportage landelijke peiling 2011

    De hoofddoelstelling van het project ‘Pedagogische kwaliteit van de buitenschoolse opvang in Nederland’ spreekt al uit de naamgeving: inzicht geven in, en eventueel bijdragen aan verbetering van de pedagogische kwaliteit…

    Rapport
  • opvattingen over kwalitatief goede buitenschoolse opvang in Nederland

    Het onderzoek dat voor u ligt is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap. Aanleiding voor het onderzoek was de motie Koser Kaya waarin gevraagd werd…

    Rapport