Spring naar content

1 publicatie gevonden

  • physical fitness of children and adolescents with intellectual disabilities

    Kinderen en adolescenten met een verstandelijke beperking zijn kwetsbaarder voor gezondheidsproblemen dan leeftijdsgenoten zonder beperking. Een goede lichamelijke fitheid is daarom belangrijk. Dit voorkomt gezondheidsrisico’s nu en in de toekomst.…

    Proefschrift/oratie